We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

ו​ר​י​א​צ​י​ה על נ​ו​ש​א של ב​ב​ל​י​ק​י

from ש​י​ר​י א​ר​ץ י​ש​ר​א​ל by העבד

/

lyrics

:שלום
תתעורר בן אדם תתעורר
אהוב לבך עולה באש
זה לא הזמן לישון עכשיו
תתעורר בן אדם תתעורר
הנשר, הסוס, הנמר והתן
כולם על ההר שותקים עכשיו
תתעורר בן אדם תתעורר
אביך יצא למלחמה אבודה
הוא חוזר עם האויב בעקבותיו
תתעורר בן אדם תתעורר
פעמון הדלת מצלצל שעה
וזה אתה מאחוריו
תתעורר בן אדם תתעורר

אתה תצטרך לדחוף
יותר חזק מזה
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן בשבילך

אתה תצטרך לזרוע
יותר עמוק מזה
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן בשבילך

אתה תצטרך לישון
במיטות של אלף זונות
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן
בשבילך אני אשלם עד הסוף
הייתי נותן הכל
אם היה לי משהו

:אלי
האמת האמת במדינה מתוקנת
מישהי כמוך מזמן הייתה אוהבת אותי
האמת האמת במדינה מתוקנת
מישהי כמוך מזמן הייתה יורדת לכאן

:שלום
אתה תצטרך לזחול יותר נמוך מזה

:זוסקו
קניתי סיגריה בשקל
ופגשתי את האיש מהקיוסק
ודיברנו עלייך שעה
ואיך את מתה לצורה חדשה

:בנים
אתה תצטרך לשאוף יותר גבוה מזה

:אביב
את רוצה לשכב עם יואל הופמן
ולהתעורר עם עמוס עוז
או שזה היה להפך
בואי למושב

:בנים
אתה תצטרך לצעוק יותר יפה מזה
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן בשבילך

:יוסי
הו
איך הצלחתי לצאת
ממעמקי הבור
ואני אחרי כל זה, שוב
מנסה להיות חכם
לקחת את הבור אתי משם
ולהיות אתו למעלה
ממעמקי הבור
איך הצלחתי לצאת

צו 8, לא תתפוס אותי
אני אהיה מהיר הפעם
רודף בצע, צר מוח
אתה לא תצליח לסחור בי עכשיו
(לב קרח לא יגור כאן (אדמה שלי
(אני אהיה חכם הפעם (האקדח בידי
(דמעות של שנאה לא נבכה (הסכין בכיסי
(כי לא יתנו לך להתקרב אלי (והציפורניים
צו 8 יקר

:בנים
תתעורר בן אדם תתעורר
אתה תצטרך לסבול
יותר חכם מזה
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן
בשבילך אני אשלם עד הסוף
הייתי נותן הכל
אם היה לי משהו

:דנה
עשרים מיליון שקלים ומישהו לאהוב
זה מה שאני צריכה בשביל להירגע
וכל העולם יכול להמשיך לדחוף
בשביל להירגע, זה מה שאני צריכה
שלושים מיליון שקלים ומישהו לאהוב
זה מה שאני צריכה בשביל להסתדר
לשלוח את הילדים לפאב ולעבודה
בשביל להסתדר, זה מה שאני צריכה
ארבעים מיליון שקלים ומישהו לאהוב
זה מה שאני צריכה בשביל להירדם
לשלוח את הגברים לבור ולצבא
בשביל להירדם, זה מה שאני צריכה
חמישים מיליון שקלים ומישהו לאהוב
זה מה שאני צריכה בשביל להתקדם
שלח את היונה, שחרר את הכלבה
בשביל להתקדם, זה מה שאני צריכה

:בנים
אתה תצטרך לדחוף יותר חזק מזה
:דנה
שישים מיליון שקלים ומישהו לאהוב
:בנים
אתה תצטרך לזרוע יותר עמוק מזה
:דנה
שבעים מיליון שקלים ומישהו לאהוב
:בנים
אתה תצטרך לזוז יותר מהר מזה
:דנה
שמונים מיליון שקלים ומישהו לאהוב
זה מה שאני צריכה בשביל להירגע
וכל העולם יכול להמשיך לדחוף
בשביל להירגע, זה מה שאני צריכה
:בנים
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן
העולם עוד לא מוכן בשבילך
:דנה
תשעים מיליון שקלים
תשעים מיליון שקלים

credits

from ש​י​ר​י א​ר​ץ י​ש​ר​א​ל, released April 14, 2011
'שירה: שלום גד, אלי דראי, אמיר זוסקוביץ',אביב גדג
יוסי בבליקי ודנה בקר

license

all rights reserved

tags

about

שלום גד Israel

contact / help

Contact שלום גד

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this track or account

If you like שלום גד, you may also like: